Home » Izreke » Albert Einstein- Izreke

Albert Einstein- Izreke

albert einstein

Najpoznatijie izreke i citati Alberta Einsteina:

 • “Ako činjenice ne odgovaraju teoriji, promijenite činjenice.”
 • “Ako je A uspjeh u životu, onda je A jednako x plus y plus z. X je rad, y je igra, z je držanje jezika za zubima.”
 • “Četvrti svjetski rat će se voditi toljagama.”
 • “Intuitivni um je sveti dar, a racionalni um je vjerni sluga. Stvorili smo društvo koje cijeni slugu, a zaboravilo je dar.”
 • “Jedan savremenik je s pravom rekao da su u ovom materijalistički obojenom dobu, ozbiljni znanstvenici jedini duboko religiozni ljudi.”
 • “Kad čovjek sjedi jedan sat s lijepom djevojkom, to vam se čini kao jedna minuta. Ali kada sjedi jednu minutu na vrućoj peći – to je duže od jednog sata. To je relativnost.”
 • “Koliko je neki čovjek vrijedan za svoju zajednicu ovisi, u prvom redu, o tome koliko su njegovi osjećaji, misli i djela usmjereni na unapređivanje života drugih ljudi…”
 • “Lakše je razbiti atom nego predrasude.”
 • “Ludost: raditi istu stvar iznova x puta i očekivati drukčije rezultate.”
 • “Ljudska glupost i svemir su beskonačni, ali za ovo drugo nisam siguran.”
 • “Ljudska etika treba biti bazirana prema simpatiji, edukaciji, socijalnim vezama: religijska podloga nije nužna. Čovjek bi bio zaista siromašan ako bi bio okovan strahom od kazne i nadom za nagradu poslije smrti.”
 • “Ljutnja boravi samo u duši budala.”
 • “Mašta je važnija od znanja.”
 • “Moj politički ideal je demokratija. Poštujmo svakog čovjeka kao biće i ne pravimo ni od koga idola.”
 • “Mudrost nije proizvod školovanja, nego cjeloživotnog nastojanja da ju se postigne.”
 • “Nacionalizam je dječija bolest. To su ospice čovječanstva.”
 • “Najljepše što možemo doživjeti je ono što je tajanstveno. To je temeljni osjećaj koji stoji u zametku svake umjetnosti i nauke…”
 • “Najvažnija ljudska težnja je težnja za moralnošću u našem djelovanju. Naša unutarnja ravnoteža, čak i naša egzistencija ovisi o tome. Jedino moralnost u našem djelovanju može dati ljepotu i dostojanstvo našem životu.”
 • “Najvažnije za znanstvenika nisu njegove diplome, niti broj godina njegovog znanstvenog rada, pa niti iskustvo, nego posve jednostavno – njegova intuicija.”
 • “Nauka bez religije je šepava, a religija bez nauke slijepa.”
 • “Nažalost, znanstvena otkrića su često kao sjekira u rukama patološkog kriminalca.”
 • “Ne činite nikad ništa što se protivi vašoj savjesti, pa čak ako to od vas i država traži.”
 • “Ne vjerujem u teološkog Boga koji nagrađuje dobro a kažnjava zlo.”
 • “Ne možemo riješiti probleme na isti način na koji smo ih stvorili.”
 • “Nepostojanost stava postaje nepostojanost karaktera.”
 • “Nikada do otkrića nisam došao isključivo racionalnim razmišljanjem.”
 • “Ništa neće toliko pomoći ljudskom zdravlju niti povećati izglede za opstanak života na Zemlji kao prijelaz na vegetarijansku prehranu. Naš zadatak mora biti da se oslobodimo… širenjem kruga samilosti na sva živa bića i svu prirodu i njenu ljepotu.”
 • “Otkriće atomske lančane reakcije ne treba dovesti do uništenja ljudskoga roda, jednako kao što to nije ni otkriće šibica. Potrebno je samo učiniti sve da spriječimo zloupotrebu sredstva. Pri sadašnjem stepenu tehničkog razvoja mogu nas zaštititi samo nadnacionalne organizacije povezane sa zadovoljavajuće jakom izvršnom moći. Uvidim li to, naći ćemo i snage za žrtve potrebne za osiguranje budućnosti čovječanstva. Svako od nas bio bi kriv ukoliko se do tog cilja ne dođe na vrijeme. Postoji i opasnost da svako besposleno čeka na to da drugi djeluje za njega…”
 • “Onaj tko nikad nije pogriješio, nikad nije pokušao napraviti nešto novo.”
 • “Perfekcija misli i konfuzija ciljeva je izgleda naš najveći problem.”
 • “Prava vrijednost čovjeka sastoji se u tome, u kojoj mjeri je i u kom smislu mogao da se oslobodi svoga ja.”
 • “Potraga za istinom dragocijenija je od njenog posjedovanja.”
 • “Rat se sastoji u tome, da se ljudi, mada jedni druge ne poznaju, međusobno ubijaju na zapovijed ljudi koji se vrlo dobro poznaju, a uzajamno se ne ubijaju.”
 • “Samo su dvije stvari na svijetu beskonačne, svemir i ljudska glupost, samo što za svemir nisam siguran.”
 • “Savršenstvo sredstava i zbrka ciljeva čini se, po mom mišljenju, obilježavaju naše doba.”
 • “Sila je oduvijek privlačila ljude niska morala, i vjerujem da – bez izuzetka – genijalne tirane nasljeđuju nitkovi.”
 • “Svakom čovjeku, koji misli da može tumačiti i poučavati stvari o “onom svijetu” – Bog će se nasmijati.”
 • “Sve što je zbilja veliko i nadahnuto stvaraju pojedinci koji mogu djelovati u slobodi.”
 • “Svijet je opasno mjesto za život ne zbog ljudi koji čine zlo, nego zbog ljudi koji sjede i dopuštaju da se ono dogodi.”
 • “Svijetu ne prijeti opasnost od ljudi koji čine zlo nego od onih koji to dopuštaju.”
 • “Šteta što nisam bolje znao matematiku.”
 • “Teorija je kad se sve zna, a nište ne funkcionira. Praksa je kad sve funkcionira, a nitko ne zna zašto.”
 • “U moralnosti nema ničeg božanskog, to je posve ljudska stvar…”
 • “Um je poput padobrana – funkcionira jedino ako je otvoren”.
 • “Važno je nikad ne prestati postavljati pitanja.”
 • “Večer u kojoj se svi prisutni sasvim slažu izgubljena je.”
 • “Za rješenje problema, moramo prestati razmišljati na onaj način kao kada je problem nastao.”
 • “Zdrav razum je samo pregršt predrasuda koje smo usvojili do osamnaeste.”
 • “Živim bez mesa, bez ribe, ali osjećam se vrlo dobro zbog toga. Uvijek mi se činilo kako se čovjek nije rodio kao mesožder.”

 

Tagovano kao: , , ,
Komentari
Pratite nas
Najnovije na Pixelizam.com
dvorci
izrekeios.jpg